جمعه 7 آذر 1399  

معرفی

مشاور ریاست دانشکده در امور ایثارگران دانشکده. 
نام و نام خانوادگی: دکتر غلامعباس ناصری پور


 رشته تحصیلی: دکترای پزشکی حرفه ای


سمت: مدیر درمان دانشکده علوم پزشکی آبادان


سابقه مدیریتی:    

مشاور ریاست دانشکده در امور ایثارگران دانشکده

رئیس بیمارستان شهید بهشتی آبادان

پزشک کمیسیون پزشکی دانشکده آبادان

معاون درمان شبکه بهداشت و درمان آبادان

                  
ایمیل:Gh45na@gmail.com

تلفن:06153384012